Dingle Sailing Club Membership

The objective of the Dingle Sailing Club is the promotion and encouragement of sailing, power boating and windsurfing and other related watersports to its members and the community.

We are a small club and we rely greatly on our membership income to maintain our fleet of Club Boats. Our membership rates have not increased for 2015 and we hope all past members continue to support the Club by joining again this year. We also welcome and encourage new members to join.

The Club is open to anyone who can sail a boat competently and it welcomes those lapsed sailors who are eager to return to the sport. If you would like to become a member you can make enquiries at the Club on Sunday mornings or on Tuesday evenings at the Club sessions from 6pm or email us on secretary@dinglesailingclub.com . If you are interested in learning how to sail, or refreshing your skills, you can enrol on a sailing course (see sailing courses). The courses are run weekly for juniors and are tailored to suit adults, either in the evenings or at weekends. On successful completion of the course you can apply for membership of the club. See benefits and fees below.

Membership benefits include:

 • Use of Club boats
 • Access to facilities in the Marina Centre
 • Supervised sailing sessions
 • Boat Yard spaces available to members (limited availability)
 • Reduced rate on sailing courses in 2015

Membership Fees

 • Family Membership Parent(s) / Guardian(s) plus children under 19 €250 (or under 23 if in fulltime education)
 • Full Membership Adult (Age 18–65) €100
 • Junior Membership Age 10 – 19 €100
 • Student / Unwaged €100

 

 

Ballraíocht sa Chumann

Sí an aidhm atá ag Cumann Bádóirí Naom Bhréanainn ná an seoltóireacht a chur chun cinn chomh maith lena gcuid baill agus an pobail i gcoitinne a mhealladh i dtreo na seoltóireachta, úsáid mótar bháid, clársheoltóireacht agus spórtanna eile a bhaineann leis an uisce.

Club beag is ea muid, agus táimid ag braith go mór ar ár gcuid táillí ballraíochta lenár gcuid báid a choimead go maith don Club. Níl aon árdú sna táillí ballraíochta don bhlian 2015 agus tá súil againn go mbeimíd in ann braith ar ár gcuid iarbhaill ar fad agus go mbeidh sibh linn sa bhlian seo chugainn. Ba bhreá linn fáiltiú roimis baill nua chomh maith.

Tá fáilte sa Chlub roimis aon duine atá in ann bád a sheoladh go muiníneach agus is breá linn é nuair a thagann iar-sheoltóirí chugainn atá ag iarraidh filleadh ar an spórt. Má theastaíonn uait a bheith id’ bhall don Club buail isteach ar láthair an Marina maidin Domhnaigh nó oíche Dé Máirt óna 6 a chlog ar aghaidh, nó tar i dteagmháil linn ag secretary@dinglesailingclub.com. Má tá suim agat foghlaim conas seoltóireacht, nó cur leis an scileanna atá agat cheana, is féidir leat cúrsa a dhéanamh linn. Féach ar cúrsaí seoltóireachta. Bíonn na cúrsaí seol ar siúl go seachtainiúil do dhaoine óga ó Luan go hAoine, agus cuirtear na cúrsaí do dhaoine fásta in oiriúint dóibh siúd atá ag freastal ar na cúrsaí, tráthnóna nó ag na deireadh seachtainí. Nuair atá an cúrsa curtha i gcrích agat, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht sa chlub. Eolas faoi tháillí agus buntáistí thíos.

Buntáistí do na baill:

 • Cead báid an Chluib a úsáid
 • Teacht ar áiseanna an Mharina
 • Seisiúin seoltóireachta maorsaithe
 • Spás i gclós na mbád ar fáil (líon teoranta spásanna)
 • Táillí íslithe do chúrsaí seoltóireachta 2015

Táillí Ballraíochta:

 • Ballraíocht Clainne: Tuismitheoir(í) / Caomhnóir(í) & leanaí fé 19 €250(nó suas go aois 23 má tá siad in oideachas lán aimseartha)
 • Ballraíocht iomlán Duine fásta (Aois 18-65) €100
 • Baill Óga Aois 10 – 19 €100
 • Daltaí / Gan pá €100

 

 

Share |

#TOPAZ14 TROPHY

MEMBERSHIP

EUR 100  INDIVIDUAL
EUR 250  FAMILY
NO BOAT REQUIREDMembership type