Cur Uimhir Ghuthain le (Má ghlac tú sintiús roimhe seo)